O projekte

Občianske združenie, ktorého poslaním je poskytovať spoločensky prospešné služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom vlastnej ponuky terapeutických metód, voľnočasových a integračných aktivít, ako aj podporou odbornej práce v multisenzorickom prostredí zameranej na osoby so špeciálnymi potrebami. Projekt bol vypracovaný pod firmou Orchidsphere s.r.o.

Názov:3LOBIT O.Z.
Vypracoval:Andrej Szabo
Kategória: WordPress – Téma
Projekt Url: Zobraziť projekt
Rok:2016

Galéria