O projekte

Bodový systém pre zákazníkov SunSense, vytvorený formou WordPress pluginu. Taktiež ďalšie úpravy existujúcej témy. Projekt bol vypracovaný
pod firmou BrightBox s.r.o.,

Názov:SunSense
Vypracoval:Andrej Szabo
Kategória: WordPress - Plugin, WordPress – Téma
Rok:2019